Club Junior

plavecká škola

Neplavec? Pokročilý. Jak moc?

Nevíte, co vy nebo vaše dítě ve vodě umí? Znáte alespoň jeden plavecký styl a chcete se zlepšit v ostatních? Nebo plavete pořád jako paní radová? Než zvolíte jeden z našich kurzů, zjistěte jak na tom jste!

Kam se správně zapsat?

Rozdělení skupin podle pokročilosti: (věkové rozdělení je pouze orientační)

 • Neplavec (věk 5 - 7 let)
  dítě které ještě nechodilo do žádného kurzu nebo chodilo do kurzů rodičů s dětmi, neplave prsové ruce nebo prsové nohy, neumí plavat v poloze na zádech, plave s plaveckou pomůckou. Skočí bez nebo s potopením. Splývá.
 • Poloplavec (věk 6 - 9 let)
  dítě umí plavat prsové ruce i prsové nohy ještě s chybami, neumí plavat v poloze na zádech, nebo plave v poloze na zádech pouze nohy s pomůckou. Skočí do vody s potopením, splývá, plave s obličejem pod vodou. V poloze na prsa plave bez pomůcky, v poloze na znak s pomůckou.
 • Plavec (věk 8 - 15 let)
  plave prsové ruce i nohy - správně ( ne křivý střih, s fajfkou ), v poloze na zádech plave znakové ruce i znakové nohy - bez pomůcky. Začíná s plaveckým způsobem kraul. Skočí šipku, plave s potopením obličeje pod vodou s výdechem.
 • Plavec s ploutvemi (věk od 8 let)
  do této skupiny se může zapsat pouze plavec, který plave správně prsové nohy i ruce.
 


Každá z jednotlivých skupin absolvuje 14 až 18 lekcí za pololetí (podle kalendáře), děti jsou rozděleny do skupin podle dovedností od neplavce až po plavce. Podle toho se učí splývat, plavat plavecký styly (prsa, znak a kraul), skákat do vody, používat plavecké pomůcky nebo ploutve.

Co se bude na kurzu učit

 • Neplavec
  splývání, prsové ruce, kraulové nohy, skoky, potápění, plavání na zádech s destičkou
 • Poloplavec
  prsové ruce i nohy, souhru, plavecký způsob znak, plavání bez pomůcky, šipku
 • Plavec
  vytrvalost - prsa, zdokonalování - znak, kraul, skoky do vody - šipku, kotoul, plavání pod vodou
 • Plavec s ploutvemi
  část lekce plave s ploutvemi, znak, kraul, potápění, skoky